Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku mieszkalnego 22 rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą techniczną, znak sprawy: WTBS 01/04/2019Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania (29.04.2019)Informacja z otwarcia ofert 26.04.2019 r. (Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówien publicznych)Zapytania i wyjasnienia nr 1 (16.04.2019)Ogłoszenie o zamówieniu (09.04.2019)SIWZ (09.04.2019)Formularze do wypełnienia (09.04.2019)Załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja projektowa (09.04.2019)Załącznik nr 10 do SIWZ – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (09.04.2019)


_____________________________________________________________

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych wraz z pełną infrastrukturą techniczną, znak sprawy: WTBS 01/01/2017Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (24.02.2017 r.)Informacja z otwarcia ofert 06.02.2017 r. (Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.01.2017r.Zapytania i wyjaśnienia nr 1 + zmiana treści SIWZ z dnia 25.01.2017 rOgłoszenie o zamówieniu (20.01.2017 r.)SIWZ (20.01.2017)


Formularz do wypełnienia (20.01.2017 r.)


Załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja projektowa (20.01.2017 r.)


Załącznik nr 10 do SIWZ – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (20.01.2017 r.)
_____________________________________________________________

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych 22 rodzinnych, wraz z pełną infrastrukturą techniczną, znak sprawy: WTBS 01/11/2016Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (22.12.2016)Informacje o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Informacja z otwarcia ofert)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (16.12.2016r.)001Zmiana treści SIWZ (16.12.2016)Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (13.12.2016)Zmiana treści SIWZ (13.12.2016)


Załącznik nr 1: "Harmonogram rzeczowo - finansowy (aktualny 13.12.2016)"


Załącznik nr 2 "Aneks dokumentacji projektowej dotyczący instalacji teletechnicznych i elektrycznych"


Załącznik nr 3 "Roboty budowlane: Przedmiary robót + rzuty piwnic + wykazy stolarki + opis techniczny dotyczłcy dwóch budynków mieszkalnych"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (30.11.2016 - Zmiana terminu składania ofert

Zapytania i wyjasnienia 28.11.2016 r.


Zapytania i wyjasnienia nr 1


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2


Załącznik nr 3Zapytania i wyjasnienia nr 2


Zapytania i wyjasnienia nr 3


Zapytania i wyjasnienia nr 4


Zapytania i wyjasnienia nr 5 z dnia 30.11.2016


Załącznik - Konstrukcja dla budynku nr 2 z dnia 30.11.2016


Zapytania i wyjasnienia nr 6 + zmiana treści SIWZ z dnia 30.11.2016


Zapytania i wyjasnienia nr 7 z dnia 06.12.2016_____________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu


SIWZ


Załącznik do wypełnienia (nieaktualny harmonogram rzeczowo-finansowy).


Dokumentacja projektowa


Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych_____________________________________________________________

ARCHIWUM


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 28.11.2007 r.

ZADANIE NR I

 

ZADANIE NR II


_____________________________________________________________

 

PRZETARGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM z dnia 30.10.2007 roku

ZADANIE NR I

"Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr nr 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10 przy ulicy Astronomów w Lidzbarku Warmińskim:

 

 1. Załącznik nr 1 2. Załącznik nr 2 3. Załącznik nr 3 4. Załącznik nr 4 5. Załącznik nr 5 6. Załącznik nr 6 

ZADANIE NR II

"Wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr nr 47/9, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13 przy ulicy Astronomów w Lidzbarku Warmińskim:

 

 1. Załącznik nr 1 2. Załącznik nr 2 3. Załącznik nr 3 4. Załącznik nr 4 5. Załącznik nr 5 6. Załącznik nr 6