STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. od 1 września 2002 roku posiada samodzielna. siedzibą na Placu Zamkowym w kompleksie zabytkowego przedzamcza. Na dzień dzisiejszy w ,,Towarzystwie" zatrudnione są. trzy osoby na pełnym etacie, jedna osoba na pół etatu, a także pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

W chwili obecnej struktura TBS prezentuje się następująco:
•  Prezes Zarządu - funkcję Prezesa pełni Grzegorz Markowski, odpowiedzialny za całokształt działania spółki
•  Główna Księgowa - !4 etatu - Barbara Kuber
•  Administracja zasobów mieszkaniowych i obsługa biura - Maria Trypucka - odpowiedzialna za sprawy związane ze ściąganiem należności z tytułu czynszów oraz za sprawy bieżące biura
•  Komórka Prawna - prowadzi mecenas Piotr Piątkowski- osoba zatrudniona na podstawie umowy o dzieło •  pracownicy obsługi:
sprzątaczka- umowa o pracę - osoba odpowiedzialna za utrzymanie czystości na klatkach schodowych i wokół budynków
konserwator- umowa o dzieło

W trakcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego przez okres jego trwania w drodze np. zapytania o cenę powoływany jest zespół inspektorów nadzoru branży:
•  budowlanej
•  elektrycznej
•  hydraulicznej (co, cw)