Nazwa:                 Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o.

Adres:              ul. Piłsudskiego 8, 11-100 Lidzbark Warmiński

Telefon:          /089/7674278; /089/ 7670050

Władze:              Prezes Zarządu - Grzegorz Markowski

e-mail:              warminskietbs@wp.pl

UWAGA!Ze względu na konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, biuro Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Lidzbarku Warmińskim nie będzie przyjmować interesantów osobiście.

Interesanci mogą załatwiać sprawy:

  • drogą mailową:               warminskietbs@wp.pl

  • za pomocą skrzynki podawczej, umieszczonej przed wejściem do biura Warmińskiego TBS

  • telefonicznie, nr tel.: 89 767 42 78 w godzinach 7:00 – 15:00