Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku mieszkalnego 22 rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą techniczną, znak sprawy: WTBS 01/06/2020ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERT (17.08.2020 r.).Informacja z otwarcia ofert 22.06.2020 r. (Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówien publicznych).Zapytania i wyjasnienia nr 1 (16.06.2020)Ogłoszenie o zamówieniu (04.06.2020)SIWZ (04.06.2020)Formularze do wypełnienia (04.06.2020)Załącznik nr 10 do SIWZ – dokumentacja projektowa (04.06.2020)Załącznik nr 11 do SIWZ – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (04.06.2020)


---------------------------------------------------------------------------------

POPRZEDNIE:Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa budynku mieszkalnego 22 rodzinnego wraz z pełną infrastrukturą techniczną, znak sprawy: WTBS 01/08/2019Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania 24.09.2019 r.Informacja z otwarcia ofert 16.09.2019 r. (Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówien publicznych))Informacja z otwarcia ofert 16.09.2019 r. (Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówien publicznych)Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia (06.09.2019)Zapytania i wyjasnienia nr 2 (06.09.2019)Zapytania i wyjasnienia nr 1 + zmiana tresci SIWZ (06.09.2019)Ogłoszenie o zamówieniu (28.08.2019)SIWZ (28.08.2019)Formularze do wypełnienia (28.08.2019)Załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja projektowa (28.08.2019)Załącznik nr 10 do SIWZ – specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (28.08.2019)