STRUKTURA KAPITALOWA FIRMY

Strukturą kapitałową spółki tworzą:

a) kapitał obcy, do którego zaliczamy:
• kredyt z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
• partycypację, stanowią ją osoby fizyczne, dla których może być to jedyna możliwość zaspokojenia potrzeby mieszkaniowej
• kaucje najemców stanowiące zabezpieczenie należności z tytułu najmu

b) źródło kapitałów własnych:
• od właścicieli będących udziałowcami w naszym przypadku od jednego wspólnika
• wkłady pieniężne lub niepieniężne (aport działki)