OPIS INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwóch budynków mieszkalnych (24- rodzinnych każdy) w technologii wielki blok wraz z uzbrojeniem niezbędnym do jego użytkowania. Projektowane budynki stanowić będą uzupełnienie istniejącej zabudowy mieszkalnej. W skład w/w inwestycji wchodzą, urządzenia towarzyszące, tj. miejsca parkingowe, chodniki, osłona śmietnikowa, w pobliżu, której usytuowano trzepak z ławką, gospodarczą. Teren działki jest w pełni uzbrojony i zostanie uzupełniony tylko w niezbędne czynniki energetyczne, sieci: wodno-kanalizacyiną, gazową (zaprojektowano indywidualne gazowe ogrzewanie mieszkań), kanalizacji deszczowej, telekomunikacji, Internet i telewizję kablową zgodnie z warunkami wydanymi przez dysponentów sieci. Budynek jest 24-rodzinny o wysokości IV kondygnacji z dachem wysokim, krytym blachą dachówkową z pełnym podpiwniczeniem. Budynek posiada trzy klatki schodowe, umożliwiające dostęp na każdej kondygnacji do dwóch mieszkań. Przy każdym wejściu do budynku w wiatrołapach znajdują się wózkowanie. Wszystkie elementy konstrukcyjne i ściany działowe spełniają wymogi odporności ogniowej klasy ,,C".

Układ konstrukcyjny budynku 24-rodzinnego

Projektowany budynek jest budynkiem trzyklatkowym, podpiwniczonym, posiadającym 3 kondygnacje oraz poddasze nieużytkowe. Układ konstrukcyjny poprzeczny, technologia wieloblokowa z fragmentami monolitycznymi, dach wysoki, dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo-krokwiowej.

Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe

fundamenty zaprojektowano w postaci ław żelbetowych monolitycznych z betonu B-15 zbrojonych skalą A-III i A-0
•  ściany piwnic - zaprojektowano ściany grubości 24 cm z prefabrykowanych bloków
ściennych, z fragmentami wylewanymi z betonu B-15
•  ściany kondygnacji nadziemnych ściany szczytowe oraz wewnętrzne zaprojektowano z bloków ściennych kanałowych grubości 24cm i wysokości 252cm. Ściany szczytowe nadziemia ocieplone od zewnątrz płytą styropianową grubości 11cm. Ściany osłonowe grubości 24cm murowane z gazobetonu odmiany 06 na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,,3", ściany zewnętrzne ocieplone od zewnątrz płytą styropianową grubości 11 cm
•  stropy - stosuje się stropy z płyt kanałowych żerańskich typu ,,S"
•  nadproża w ścianach osłonowych nadproża wylewane łącznie z wieńcami. Wysokość nadproży 43cm, zbrojenie stalą A-1H i A-0, beton B-l5 e) loggie