GENEZA FIRMY

Propozycja utworzenia w Lidzbarku Warmińskim Towarzystwa Budownictwa Społecznego zrodziła się? w roku 1996. Ówczesne władze miasta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/165/96 z dnia 27 czerwca 1996 roku podjęły decyzję o powołaniu Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego jako jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością której jedynym udziałowcem jest Gmina Miejska w Lidzbarku Warmiński i upoważniły Zarząd Miasta do opracowania umowy Warmińskiego T.B.S., zatwierdzenia jej w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz powołania Zarządu i Rady Nadzorczej spółki.

Uchwala. Nr XL/97 z dnia 26 czerwca 1997 roku powołano członków Rady Nadzorczej a Uchwala. XXXV/97 z dnia 1 lipca 1997 roku powołano Prezesa ,,Towarzystwa", którym został Grzegorz Markowski. W jego gestii pozostawiono organizację spółki i prowadzenie niebawem rozpoczętej inwestycji przy ulicy Astronomów.

Umowa spółki Decyzją Nr 33 z dnia 17 października 1997 roku została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie.

Dopełnieniem wszystkich formalności umożliwiających prawne funkcjonowanie Warmińskiego T.B.S. było postanowienie Sądu Rejonowego w Olsztynie V Wydział Gospodarczy o zarejestrowaniu w rejestrze handlowym w dziale B Nr Rej. H-1419/97 z dnia 17 października 1007 roku Warmińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z ograniczona. odpowiedzialnością. z siedziba, w Lidzbarku Warmińskim używającego w skrócie nazwy ,,Warmińskie T.B.S. spółka z o.o."