PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Podstawowym obszarem działania Warmińskiego T.B.S. jest Gmina Miejska Lidzbark Warmiński. Ponadto terenem działania ,,Towarzystwa„ jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Na obszarze swojego działania ,,Towarzystwo" może otwierać, powoływać i prowadzić
zakłady, oddziały, przystępować do innych spółek. Zgodnie ze statutem spółki przedmiotem jej działania jest:

a) budownictwo

1/ wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
2/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne
3/ wykonywanie robót budowlanych w zakresie montażu i wznoszenia budynków i budowli z elementów prefabrykowanych
4/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
5/ wynajem nieruchomości na własny rachunek
6/ zarządzanie nieruchomościami na własny rachunek
7/ zarządzanie nieruchomościami niemieszkalnymi
8/ roboty związane z fundamentowaniem
9/ wykonywanie instalacji elektrycznej budynków i budowli
10/ wykonywanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji
11/ wykonywanie instalacji gazowych
12/ tynkowanie
13/ zakładanie stolarki budowlanej
14/ posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie scian
15/ malowanie
16/ wykonywanie pozostałych robót wykończeniowych

b) obsługa nieruchomości


Ponadto ,,Towarzystwo" działa w zakresie:
•  pozyskiwania i przygotowywania do zabudowy terenów budowlanych
•  wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w zasobach TBS
•  pozyskiwanie środków finansowych na nowe budownictwo dzięki możliwościom
•  zaciągania długoterminowych i preferencyjnych kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego
•  budowanie lokali mieszkalnych na rzecz innych Towarzystw Budownictwa Społecznego