DOTYCHCZASOWA DZIALALNOŚĆ

W ZAKRESIE REALIZACJI INWESTYCJI

W październiku 1997 roku został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy budynku mieszkalnego przy ul. Astronomów 18 w Lidzbarku Warmińskim. Zaprojektowano budynek dwusegmentowy, całkowicie podpiwniczony, o łącznej powierzchni użytkowej 2116m 2 obejmujący 48 lokali mieszkalnych /jedno-, dwu- i trzypokojowych/, który rozpoczęto realizować w styczniu 1998 roku. Realizację w/w obiektu zakończono i oddano do użytku w styczniu 1999 roku. W marcu 1999 roku przystąpiono do opracowywania dokumentacji technicznej pod budowę dwóch budynków mieszkalnych przy ulicy Lipowej o łącznej liczbie 68 mieszkań. Z przyczyn niezależnych jednak od T.B.S /konflikt miasto-dotychczasowi dzierżawcy działki/ realizacje przedsięwzięcia odłożono na okres późniejszy. W październiku 1999 roku został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na wykonawstwo 3 budynków 24-rodzinnych. Łączna liczba to 72 lokale mieszkalne na przekazanej przez Urząd Miasta ,,Towarzystwu", w obrąbie posiadanych już budynków, działce przy ulicy Astronomów. Przetarg wygrała ,,Przemyslówka" Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Holding spółka z o.o. z Olsztyna. Przekazaniem protokolarnym placu budowy w październiku 1999 r. Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego rozpoczęło realizacje trzech kolejnych budynków, które zakończyło we wrześniu 2001 roku i zasiedliło sukcesywnie do końca roku. Dokumentacja projektowa dla powyższego przedsięwzięcia opracowana była z uwzględnieniem poddasza użytkowego w każdym budynku. W zamierzeniach miało to dać dodatkowo 18 mieszkań. Największy problem był z położeniem powyższych mieszkań na piątej kondygnacji. Za zgodą Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa a także Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim, Warmińskie TBS niewielkim nakładem finansowym wykonało 15 mieszkań na piątej kondygnacji w budynkach wielorodzinnych nr 20,22,24 nie wyposażonych w dźwigi osobowe, położonych przy ulicy Astronomów. Nie 18 mieszkań jak zakładano pierwotnie a 15 ponieważ warunkiem adaptacji poddaszy bez dźwigu osobowego było wykonanie przynajmniej po jednym mieszkaniu dwupoziomowym. W roku 2001 ,,Towarzystwo" złożyło w Banku Gospodarstwa Krajowego, Krajowy Fundusz Mieszkaniowy kolejny wniosek o udzielenie kredytu na inwestycje .Po jego otrzymaniu i wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy w sierpniu 2002 roku rozpoczęło realizacje budynku mieszkalnego 24 rodzinnego, którego wykonanie zakończono 31 grudnia 2003 roku i zasiedlono w styczniu 2004. W powyższym budynku zrealizowano pomieszczenie komercyjne, nie kredytowane z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego o powierzchni 65m 2 . Otrzymanie dotychczas przez Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego trzech kredytów umożliwiło wybudowanie sześciu budynków mieszkalnych o łącznej liczbie 159 mieszkań o zróżnicowanej powierzchni użytkowej z przyłączami i zagospodarowanie terenu.

W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Obecnie Warmińskie TBS zarządza własnymi zasobami lokalowymi: 159 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 7.487 m 2

W POZOSTALYM ZAKRESIE DZIALANIA

Jak wspomniano wyżej Warmińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółką z o.o. na dzien. dzisiejszy zajmuje się zarządzaniem własnych zasobów, ponadto:
•  przygotowaniem dokumentacji pod przyszłe inwestycje
•  pozyskiwaniem terenu od miasta
•  przeprowadza drobne remonty i konserwacje zasobów własnych, których minął okres gwarancji
•  opracowuje koncepcje architektoniczna. na ujętym w planie zagospodarowania przestrzennego miasta terenie przeznaczonym dla ,,Towarzystwa."