ZESTAWIENIA LICZBY I POWIERZCHNI LOKALI

Lp.

Liczba mieszkań

Powierzchnia użytkowa m 2

Powierzchnia użytkowa

Liczba osób zasiedlenia początkowego

Suma

1.

3

34,90

104,70

2

6

2.

1

32,60

32,60

2

2

3.

6

46,80

280,80

3

18

4.

2

44,00

88,00

3

6

5.

2

47,60

95,20

3

6

6.

6

52,60

315,60

4

24

7.

1

56,60

56,60

4

4

8.

3

63,10

189,30

5

15

Razem

24

-

1162,80

-

81